projekt ST(R)E(A)M IT

Projekt "ST(R)E(A)M IT – Streaming girls and women into STEAM education, innovation and research" je bil prijavljen na razpisu HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-10. Projekt se je začel z letom 2024 in bo trajal 3 leta. Konzorcij sestavlja 21 organizacij iz 19 evropskih držav (Madžarska, Irska, Nemčija, Bolgarija, Romunija, Litva, Italija, Hrvaška, Slovenija, Ukrajina, Srbija, Slovaška, Španija, Makedonija, Švedska, Belgija, Grčija, Poljska, Islandija).

Projekt ST(R)E(A)M IT podpira vizijo Evropske komisije o Evropi, "kjer so ženske in moški, dekleta in fantje, v vsej svoji raznolikosti enaki - kjer so svobodni slediti svoji izbrani poti v življenju, kjer imajo enake možnosti za uspeh in enako možnost sodelovati in voditi naše evropsko družbe." Ta vizija je še posebej relevantna v današnjem času, ko se dosega pomembne rezultate na področju izobraževanja o enakosti spolov, vendar še vedno obstajajo vztrajajoče razlike med spoloma, zlasti na področju STEM.

Projekt ST(R)E(A)M IT se ukvarja z ovirami in izzivi glede spolov tako, da razvija inovativna vključujoča orodja s posebnim poudarkom na mladih dekletih, ter z mobilizacijo akterjev različnih sektorjev izobraževanja na področju STEM in ekosistema R&I, da ustvarijo trajnostna omrežja za zagotavljanje stalne podpore ponudnikom izobraževanja na področju STEM. ST(R)E(A)M IT si prizadeva predstaviti rešitve, ki jih lahko široko uporabljajo različni deležniki med in izven obsega projekta, v interesu izvajanja ukrepov, ki jih predlaga 'Evropski manifest za spolno vključno izobraževanje in kariere na področju STE(A)M'.


Ta projekt je prejel financiranje okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije, Obzorje Evropa, po pogodbi številka 101131843.

Začetek projekta ST(R)E(A)M IT

Z veseljem sporočamo, da USTANOVA HIŠA EKSPERIMENTOV sodeluje v projektu ST(R)E(A)M IT v okviru programa Obzorje Evropa. Projekt vodi raziskovalni inštitut HÉTFA iz Madžarske.

Več o projektu si preberite tule.


OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk

* pridržujemo si pravico do spremembe
© 2014 Hiša eksperimentov