O Hiši eksperimentov

Kje se nahajamo?

Osnovni podatki
Drugi o nas

Knjiga vtisov

Mediji o nas

Mi o nas

Hiša eksperimentov je center opolnomočenja družbe z radovednostjo, ustvarjalnostjo, kritičnim razmišljanjem in aktivnim reševanjem problemov, ki ga nekateri imenujejo tudi center znanosti.


Vizija (kaj hočemo doseči):
Živeti in sodelovati v zdravi demokraciji - družbi z bistveno večino kritično razmišljajočih s sposobnostjo reševanja problemov.

Misija (kako to počnemo):
Hiša eksperimentov si prizadeva spodbujati radovednost in ustvarjalnost s sposobnostjo kritičnega mišljenja preko odprte komunikacije, raziskovanja in odkrivanja.

Temeljne vrednote:
Opolnomočenje družbe:
  • s spodbujanjem strasti do učenja
  • s spodbujanjem radovednosti, ustvarjalnosti, dialoga in dvoma
  • s sprejemanjem napak kot nujni del izkustvenega učenja
  • z iskrenostjo
  • s spodbujanjem drugih pri doseganju skupnih ciljev


Osebna izkaznica

naziv:
naslov:


telefon:
fax:
e-mail:

pravni status:

ID številka:
matična številka:

bančni račun:
Ustanova Hiša eksperimentov
Trubarjeva cesta 39
1000 Ljubljana

+386 (0)1 300 6888
+386 (0)1 300 6880
 info@he.si

ustanova

SI12077941
5993415

SI56 0222 2001 7207 854
Slike_osebna_izkaznica_velika.png
OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk

* pridržujemo si pravico do spremembe
© 2014 Hiša eksperimentov