Statični baloni

Ko balona naelektrimo, se odbijata. Dokler ne zapiha rahel veter.

OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk

* pridržujemo si pravico do spremembe
© 2014 Hiša eksperimentov