Mobilno sladkolesarjenje

Hiša eksperimentov je izdelala dobrih 30 mobilnih sladkoles - eksperimentov, ki simulirajo sladkorno bolezen tipa 1.

Pridemo na šolo in razred opremimo s sladkolesi. Sledi preizkus splošnega znanja o sladkorni bolezni. Nadaljujemo s sladkolesarjenjem, kjer cesta predstavlja količino sladkorja v krvi, udeleženec pa z izbiranjem hrane in doziranjem insulina skuša ostati v zdravem območju (na cesti).
Na koncu udeleženci še enkrat preverijo svoje splošno znanje o sladkorni bolezni, po praktičnem delu - sladkolesarjenju.

Vsak udeleženec prejme tudi sladkograf - prikaz njegove uspešnosti pri reguliranju svoje "simulirane" sladkorne bolezni.
žlahtni pokrovitelj aktivnosti
osnovni pokrovitevlj aktivnosti
OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk

* pridržujemo si pravico do spremembe
© 2014 Hiša eksperimentov