Jajce na glavo

Kako postavimo jajce »na glavo«? Kako ga je Kolumb?

OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk

* pridržujemo si pravico do spremembe
© 2014 Hiša eksperimentov