Nazaj na arhiv
25. 10. 2007
dr. Matjaž Vesel
Filozofski inštitut
ZRC SAZU


Kako je astronomija postala filozofija
Galilejev zagovor Kopernika

Zakaj je Kopernik vrgel Zemljo iz njenega središčnega mesta v vesolju in jo pognal v gibanje okoli Sonca? Galileo Galilei v svojem slavnem Dialogu o dveh velikih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem trdi, da je bila Kopernikova gesta rezultat njegovega nezadovoljstva z rezultati »čiste astronomije«, katere naloga je zgolj izračunavanje pojavnih položajev (leg) nebesnih teles. Kopernik je namreč najprej obnovil astronomsko znanost skladno s Ptolemajevimi geostatičnimi in geocentričnimi predpostavkami ter popravil gibanja planetov, tako da so izračuni bolje ustrezali pojavom in pojavi izračunom. Vendar je bila obnova ptolemajske astronomije mogoča le, če je obravnaval mehanizem za vsak planet posebej, neodvisno od drugih planetov. Ko pa je »želel sestaviti celo strukturo iz posameznih sestavin, je kot rezultat dobil pošast in himero, sestavljeno iz medsebojno nesorazmernih in čisto nekompatibilnih delov«. Čeprav to za »astronoma-računarja« zadošča, »v tem ni bilo zadovoljstva in miru za astronoma-filozofa.« V predavanju bomo pokazali, kako se je razvil koncept »astronoma-filozofa« in kaj to pomeni za Kopernika in njegovo astronomijo.

V sodelovanju s Kvarkadabro.


OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk

* pridržujemo si pravico do spremembe
© 2014 Hiša eksperimentov