Nazaj na arhiv
19. 3. 2009
dr. Nina Gunde - Cimerman
UL, Biotehniška biologijo
Oddelek za biologijo


Solinski mikrosafari

Morske Sečoveljske soline, izjemno slikovita kulturna krajina, ki je ostala skoraj nespremenjena od srednjega veka dalje, predstavljajo enega od biserov Slovenije. Vsi poznamo bogastvo ptičjega sveta in neobičajnih rastlin, ki uspevajo na slanih tleh. Skoraj nihče pa ne pozna očem nevidnega sveta mikroorganizmov, ki naseljujejo izjemno slano vodo, iz katere pridobivamo sol. V predavanju bodo predstavljene slanoljubne mikroglive, ki so bile pred destletjem prvič odkrite prav v Sečoveljskih solinah, danes pa vemo, da naseljujejo soline po celem svetu. Raziskave smo kasneje razširili tudi na arktične polarne ledenike. Zanimiva pa ni samo bogata raznovrstnost ekstremofilnih mikrogliv, temveč tudi prilagoditve, ki jim omogočajo preživetje pri teh ekstremnih pogojih. Ker prekomerno zasoljevanje tal močno ogroža poljedelstvo po celem svetu, predstavljajo ekstremofilne glive vir transgenov za povečanje tolerance na sol pri rastlinah in s tem eno od rešitev tega vedno bolj perečega problema.

V sodelovanju s Kvarkadabro.


OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk

* pridržujemo si pravico do spremembe
© 2014 Hiša eksperimentov