Nazaj na arhiv
9. 12. 2010
dr. Dušan Plut
UL, Filozofska fakulteta
Oddelek za geografijo


Svet in Slovenija pred izzivi okoljske globalizacije

V 80. letih 20. stoletja so stalno naraščajoči človekovi pritiski na naravne vire planeta prvič presegli stopnjo globalnega obnavljanja. Globalni ekološki odtis človeške vrste na planetu (skupni kazalec porabe naravnih virov in obremenjevanja okolja) je vsako leto večji in danes za tretjino presega biološko zmogljivost planeta. Pospešeno izumiranje živalskih in rastlinskih vrst, pešanje ekosistemskih funkcij, prekomerna raba surovin in energije, rast svetovnega prebivalstva in porabe naravnih virov na prebivalca so ključni trendi tudi na začetku 21. stoletja. V preteklih petdesetih letih smo v povprečju globalne pritiske na okolje planeta povečali za najmanj petkrat! 

Tudi Slovenija na prebivalca za 2-3- krat presega globalno zmogljivost okolja in povečuje okoljske pritiske. Zato potrebuje drugačen model materialne organizacije, trajnostni napredek, ki bo zagotavljal zmerno materialno blagostanje, socialno pravičnost in okoljsko odgovornost. Ali je razmišljanje o trajnostnem razvoju v Slovenji in po svetu nevarna utopija ali edina alternativa - o tem bomo skupaj razmišljali ob srečanju!

V sodelovanju s Kvarkadabro.


OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk

* pridržujemo si pravico do spremembe
© 2014 Hiša eksperimentov