Nazaj na arhiv
27. 10. 2011
dr. Ines Mandić-Mulec
UL, Biotehniška fakulteta
Katedra za mikrobiologijo


Socialno življenje mikroorganizmov

Življenjski slog mikroorganizmov, mikroskopsko majhnih celičnih bitij, si mnogi predstavljajo kot dolgočasno zaporedje delitev celic, dokler sta hrana in prostor na voljo. Vendar nova spoznanja kažejo, da je socialno življenje mikroorganizmov pestro in da tudi v njihovem svetu zasledimo kooperativno vedenje, altruizem, goljufanje in napadalno vedenje. 

Mikroorganizmi »komunicirajo« preko kemičnih signalov, ki lahko nosijo informacijo o številu/fiziološkem stanju sorodnih celic v populaciji in na nivoju populacije sprožijo prilagoditvene odzive. Na ta način mikrobi uravnavajo skupinsko produkcijo antibiotikov in zunajceličnih encimov, kolonizacijo površin (npr. katetrov, sluznic, vodovodnih cevi, rastlin...), razvoj trdoživih spor in vstop ter razrast v gostitelju. Socialno življenje mikrobov je zato zanimivo s stališča medicine, kmetijstva, optimizacije biotehnoloških procesov in razumevanja evolucije socialnih odnosov.

V sodelovanju s Slovenskim mikrobiološkim društvom.


OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk

* pridržujemo si pravico do spremembe
© 2014 Hiša eksperimentov