Nazaj na arhiv
27. 9. 2019
Tanja Cigoj
Pilonova galerija Ajdovščina


Znanstveni ekspreso

Kot kustos in muzejski delavec sem zavezana skrbi za umetniško zbirko, ki poleg Pilonove stalne zbirke vključuje tudi Zbirko del Pilonovih prijateljev in Zbirko Vipavski Križ ter Zbirko del Pilonovih prijateljev. Pod skrb spada hranjenje, raziskovanje, dokumentiranje, razstavljanje, objavljanje, delo na terenu, priprava razstav … Moje delo na področju muzejske pedagogike je tesno povezano z vsakdanjim življenjem, usmerjeno je predvsem v delo z ljudmi, ena osnovnih nalog je dvig izobrazbene ravni obiskovalcev. Sam proces dela in raziskovanje kot del slednjega se navezujeta na moje vsakodnevno delo kustosa in muzejskega delavca ter kustosa pedagoga. Moj diapazon dela je tesno povezan prav z ustvarjalnostjo, pri tistem izviru, kjer se nenazadnje križajo poti znanstvenikov in tistih, ki delujemo na področju umetnosti.


Pogovor z znanstvenico bo potekal v sklopu projekta Noč ima svojo moč (Evropska noč raziskovalcev).
OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk

* pridržujemo si pravico do spremembe
© 2014 Hiša eksperimentov