Nazaj na arhiv
19. 10. 2004
dr. Ivan Šprajc


Astronomi in arhitekti stare Mehike

Mnoga ljudstva, ki so pred prihodom Špancev poseljevala območje današnje Mehike in med katerimi so najbolj znani Maji in Azteki, so dosegla razmeroma visoko raven astronomskega znanja, ki se odraža ne le v zapletenem koledarskem sistemu temveč tudi v drugih arheološko in drugače izpričanih prvinah njihove kulture. 

V predavanju bo poudarek na astronomskih orientacijah v arhitekturi, katerih preučevanje je šele v zadnjem času pripeljalo do pomembnih novih spoznanj o pomenu posameznih nebesnih pojavov, o razlogih, zaradi katerih so bili ti pojavi pomembni, o natančnosti astronomskih opazovanj, pa tudi o vlogi, ki so jo imela astronomska dognanja in z njimi povezana pojmovanja v gospodarstvu, verskem življenju, arhitektonskem in urbanem planiranju in celo v politični ideologiji nekdanjih mezoameriških ljudstev.

V sodelovanju s Kvarkadabro.


OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk

* pridržujemo si pravico do spremembe
© 2014 Hiša eksperimentov