Nazaj na arhiv
20. 12. 2004 in 7. 3. 2005
dr. Janez Strnad
Fakulteta za matematiko in fiziko
Oddelek za fiziko


Einsteinova pot do najbolj "razvpite" enačbe

Albert Einstein je v svojem čudovitem letu 1905 v članku "K elektrodinamiki gibajočih se teles" uvedel posebno teorijo relativnosti. Še isto leto je v zelo kratkem dodatku "Ali je vztrajnost telesa odvisna od njegove energije?" izpeljal zvezo med maso in energijo. Ne po Einsteinovem mnenju ne po mnenju drugih fizikov to ni bil "revolucionaren" korak. Predavanje naj bi pojasnilo ozadje te trditve. Ali so poznali podobno zvezo prej? V kolikšni meri je bila novost posebna teorija relativnosti sama? Nekaj besed bo posvetilo tudi preizkusu enačbe in Einsteinovemu poznejšemu odnosu do jedrskega orožja.

V sodelovanju s Kvarkadabro.


OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk

* pridržujemo si pravico do spremembe
© 2014 Hiša eksperimentov