Kućica Eksperimenata
Kalkulator
Broj učenika na školi:
< 200
250
300
350
400
450
500
550
600
650 >

Broj narućenih dogodovština:
0
1
2

Mijesto događaja:
udaljenost do Ljubljane
km


Više škola u jednoj turneji:
NE
DA
(vaša škola jedna je od škola u višednevnoj turneji - sve škole nalaze se u omjeru najviše 50 km)
Broj škola u omjeru 50 km uključenih u turneju:
Škola je obaveznik PDV
NE
DA


U roku jedne godine prije predvieđene posjete kučice eksperimenata kod vas, posjetili ste i kuču eksperimenata u Ljubljani (popust 15%)
NE
DA


 ispis
KALKULACIJA
postavka
EUR
HRK
eksperimentiranje
dogodovštine
(besplatne jer još uvijek učimo hrvatski jezik)
+
ukupno (posjeta bez popusta)
a - dodatni popust (3 i više škola u omjeru 50km) - 10%
-
cijena sa dodatnim popustom a
b - promocijski popust - 20%
-
cijena sa popustima a i b
posjet kuče eksperimenata - popust 15%
-
cijena sa svima popustima
konačna NETO cijena bez putnih troškova
PDV
+
konačna BRUTO cijena
© 2017 Hiša eksperimentov