O Hiši eksperimentov

Kje se nahajamo?

Osnovni podatki
Drugi o nas

Knjiga vtisov

Mediji o nas
Mi o nas
Poslanstvo Hiše eksperimentov:

  • promocija znanosti in trajnostnega učenja
  • vzpodbujanje pozitivnega načina mišljenja
  • povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja
  • omogočati kvalitetno preživljanje prostega časa posameznika, družine, raznih drugih skupin

Vizija Hiše eksperimentov:

  • postati bistveni člen soustvarjanja na znanju temelječe družbe
  • postati kraj povezovanja znanosti, izobraževanja, gospodarstva in medijev
  • vedno imeti vizijo
Hiša eksperimentov (HE) je center znanosti, kjer so postavljeni eksperimenti tipa »izvedi sam«. V tujini podobnim središčem pravijo hands-on science center. Vendar Hiša eksperimentov niso samo eksperimenti. O našem delu in aktivnostih največ povedo naše dejavnosti


Hiša eksperimentov je namenjena vsem!

Znanost, učenje, umetnost in humor se v dejavnostih Hiše eksperimentov prepletajo v celoto. S tem obiskovalcem vzbudijo radovednost ter jim na enostaven in zanimiv način približajo naravne zakonitosti in pojave iz vsakdanjega življenja.

Pri samostojnem raziskovanju in izvajanju poskusov se vsak obiskovalec uči resnic na »lastni koži« in taka šola je tudi najbolj učinkovita.

Kitajski pregovor pravi: »Slišal sem in sem pozabil. Videl sem in sem si zapomnil. Naredil sem in znam.« To zadnje se dogaja v Hiši.

Želimo pomagati ustvarjati družbo radovednih in odprtih ljudi, ki jih ni strah priznati in vprašati, česar ne vedo, in se naučiti, česar ne znajo. Prek osebnih izkušenj, pridobljenih z eksperimentiranjem, se bogati znanje posameznika, prek svobodne izmenjave idej med posamezniki pa se bogati družba. HE pomaga pri graditvi osebnih izkušenj in odpiranju pretoka informacij.


Osebna izkaznica

naziv:
naslov:


telefon:
fax:
e-mail:

pravni status:

ID številka:
matična številka:

bančni račun:
Ustanova Hiša eksperimentov
Trubarjeva cesta 39
1000 Ljubljana

+386 (0)1 300 6888
+386 (0)1 300 6880
 info@he.si

ustanova

SI12077941
5993415

SI56 0222 2001 7207 854
Slike_osebna_izkaznica_velika.png
OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk
© 2014 Hiša eksperimentov