RAZSTAVA - Zunaj laboratorija: revolucija v »naredi sam« znanosti


Vabljeni na ogled razstave, ki je nastala v okviru evropskega projekta SPARKS z naslovom Zunaj laboratorija: revolucija v »naredi sam« znanosti. Ker so prostori Hiše eksperimentov zasedeni z eksperimenti, bo razstava na ogled v Tehnološkem parku Ljubljana. Razstava bo na ogled postavljena med 16. 8. 2016 in 27. 9. 2016, vsak delavnik, med 9. in 17. uro.

O projektu SPARKS:
SPARKS je projekt, ki osvešča Evropejce, da se lahko vključijo v svet znanosti ter da si odgovornost za znanstvene raziskave in inovacije delijo različni deležniki .
SPARKS je projekt, namenjen seznanjanju in sodelovanju evropskih državljanov z idejo in prakso odgovornih raziskav in inovacij skozi tehnološke spremembe v zdravstvu in medicini. Projekt spodbuja odgovorne raziskave in inovacije tako, da poziva ključne deležnike k dejavnemu izpraševanju, eksperimentiranju in poigravanju z znanostjo na način, ki bo zagotovil njen pomen za današnjo družbo. 
Projekt SPARKS želi vrzel med izjemno hitrimi znanstvenimi inovacijami in družbo premostiti z interaktivno razstavo ter več kot 230 sodelovalnimi dejavnostmi, ki so namenjene vključevanju splošne javnosti in potekajo v 29 evropskih državah.


Slovenski primer dobre prakse RRI lahko preizkusite v prostorih Hiše eksperimentov, na Trubarjevi 39,1000 Ljubljana, kjer bomo v času razstave gostili tudi več mini Značajev znanosti.

Spored mini ZnaČAJev Znanosti:
  • TOREK, 6. 9. 2016, ob 17.00; gost Luka Vidic, Hiša eksperimentov
  • PONEDELJEK, 12. 9. 2016, ob 17.00; gost mag. Iztok Lesjak, Tehnološki park Ljubljana
  • TOREK, 13. 9. 2016, ob 17.00; gost prof. dr. József Györkös, Hiša eksperimentov
  • TOREK, 20. 9. 2016, ob 17.00; gostja Saša Vrhovec Hartman, Hiša eksperimentov
  • SREDA, 21. 9. 2016 ob 17.00; gostja Danaja Štular, Hiša eksperimentov
  • ČETRTEK, 22. 9. 2016 ob 18.30; gostja dr. Karin Kanc, Hiša eksperimetnov
  • SREDA, 28. 9. 2016, ob 17.00; gostja dr. Ditka Jeran, Hiša eksperimentov

Prisrčno vabljeni na naše prisrčne dogodke.
Najdi rešitev spodnjega problema!

OSNOVNE INFORMACIJE
individualni obisk
skupinski obisk

* pridržujemo si pravico do spremembe
© 2014 Hiša eksperimentov